Brødre satser 100 millioner på å realisere dette

Lar seg ikke stanse av koronasituasjonen.