Brannvesenet fikk tips om akutt forurensning

– Ca. 50 liter diesel lekket ut.