Det er bra at Alta blir i Finnmark.

Men jeg synes dagens kommune politikere må forstå historien til gamle Talvik og Alta ble sammenslått på slutten av femtitallet og begynnelsen av sekstitallet.

Jeg mener at folk som bor i Alta må ta til vett og bli i Finnmark.

Tre bydeler – Bossekop, Bukta og Elvebakken det kaller jeg ikke for by.

Det var jo det da jeg vokste opp på femti tallet og bodde på Altneset, Rognsund.

Men ingen av dagens Alta-politikere tar hensyn til båt ruter i Ytre Altafjord?

Fra Korsnes til Rognsund, Hakkstabben, Altneset og Kvalfjord.

Hvorfor er rutene så mange ganger innstilt? Som jeg ser på Facebook, fra Merete Bergly.

Hvorfor er det aldri noen hurtigbåter som går fra Hammerfest til Rognsund, som i gamle dager?

Jeg lever ikke på femtitallet, men jeg synes kommunepolitikerne og fylkespolitikerne burde ta tak i dette problemet. Med veiløse bygder ut i Rognsund.

Eller som jeg har tenkt i mange år, at det må bygges vei fra Hammerfest med bru over til Seiland og vei rundt hele Swilandsøya.

Utflyttet Altnesværing 1960 til Hammerfest.

Bor nå i Stavanger siden begynnelsen av 1980

Med Hilsen

Borgvald Thomassen