Regjeringen vil gi minst 2.950 kroner til dem som mottar bostøtte for å hjelpe dem å dekke høye strømregninger. Det vil koste staten 274 millioner kroner.

De som er flere enn én i husstanden mottar 120 kroner per person ekstra.

Engangsutbetalingen vil trolig komme før påske, men må godkjennes av Stortinget først.

Det er dem som mottar bostøtte i februar som vi få den ekstra støtten, som administreres av Husbanken. Det dreier seg om rundt 90.000 husstander.

– Formålet med økt bostøtte er å lette situasjonen for husstander som har en vanskelig hverdag, ikke å fange opp de nøyaktige ekstrautgiftene for hver enkelt, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Statsråder fra alle de fire regjeringspartiene var til stede da tiltaket ble kunngjort.

Den gjennomsnittlige strømprisen var 48,6 øre per kilowattime i 2018, noe som er 41 prosent mer enn året før og det høyeste nivået som er registrert i statistikken, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tar man med nettleie og avgifter, var gjennomsnittsprisen på 114,9 øre per kilowattime i 2018. Det er 19 prosent høyere enn i 2017 og også det høyeste nivå som er registrert på SSBs statistikk noen gang.

Vi må tilbake til 2010 og 2011 for å finne strømpriser i nærheten av dette nivået.

Også den gang ble det gitt en ekstra utbetaling til dem som mottar bostøtte.

Bostøtte er en behovsprøvd ordning for å hjelpe dem som sliter med å betale husleie eller boliglån.