Bonde spredde møkk på frossen jord i mørket

Kan renne ut i Tanavassdraget.