Boligselger ble saksøkt tre år etter salget: – Jeg sverger at jeg ikke visste noe

Paret som kjøpte huset i 2013 mente den tidligere eieren blant annet hadde forsøkt å skjule sopp- og muggskader og dro den tidligere eieren for retten. Nå er dommen falt.