Strid om klimaboliger

I samarbeid med Husbanken, Sintef Byggforsk og Enova, har Jadarhus utviklet ISOBO Aktiv, en ny type lavenergihus.

I samarbeid med Husbanken, Sintef Byggforsk og Enova, har Jadarhus utviklet ISOBO Aktiv, en ny type lavenergihus. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Regjeringens klimameldingen skjerper kravene til energieffetkive boliger. Slikt blir det bråk av.

DEL

I klimameldingen varsler regjeringen blant annet at oljefyr og annen fossil oppvarming skal fases helt ut i boliger, og at andre bygg ikke skal kunne bruke fossil oppvarming som hovedkilde.

Energikravene til boliger skal ned til passivhusnivå i 2015, og i 2020 vil kravene være så strenge at det blir snakk om tilnærmet nullenergibygninger.*

Dette har møtt kritikk på to fronter:

Noen mener målsetningene er viktige og riktige, men at det mangler konkrete planer – og penger.

Andre mener at de nye energikravene er et skritt i feil retning, og at de rett og slett kan gå på helsa løs.

Sintef Byggforsk er blant kritikerne i den første kategorien. De mener tiltakene som foreslås er ambisiøse og viktige, men at de må følges opp med konkrete handlingsplaner og bevilgninger i statsbudsjettet.

– Klimameldingen er viktig fordi skjerpingen av energikravene er avgjørende for å få redusert det norske energiforbruket, sier konserndirektør Hanne Rønneberg i Sintef Byggforsk (bildet).

– Og klimameldingen er ambisiøs fordi det er en stor næring og mange aktører som skal læres opp og tilpasse seg nye krav. Vi er glade for regjeringens ambisjonsnivå.

Men Sintef Byggforsk påpeker samtidig at virkemidlene for å nå de ambisiøse klimamålene, må konkretiseres i den kommende Stortingsmeldingen om bygningspolitikk.

– Vi ser også fram til en konkretisering av målene for eksisterende bygningsmasse. Det mangler i klimameldingen. Skal ambisjonene i klimameldingen nås innenfor tidsplanen, må regjeringen følge opp med bevilgninger til kompetanseutvikling og opplæring allerede i høstens statsbudsjett, sier Rønneberg.

Boligprodusentenes forening er skeptiske til hele passivhuskravet og vil kjempe mot påbud om passivhus fra 2015.

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene, kaller det et eksperiment å påby passivhusstandard om knapt tre år.

– Meg bekjent er det ikke gitt midler til forskning på hvordan passivhus virker på inneklima. Det er den største utfordringen, og vi må være trygge på at dette duger før vi lar unger og voksne bli utsatt for så tette hus, sier han til Teknisk Ukeblad.

Jæger er også kritisk til at myndighetene vil la private boligbyggere gå foran når energibruken skal ned.

– Jeg tror det vil være klokt om kommuner og stat kunne starte med å bygge passivhus. Da tar det offentlige risikoen. Nå er det kun de flinkeste som er i gang. Vi må samle erfaring før går i gang for fullt, sier han. (ANB)

* En nullenergibygning er enn bygning med et netto energiforbruk på null over et gjennomsnittsår. Dette kan måles på ulike måter – knyttet til kostnader, energi eller karbonutslipp.

Artikkeltags