Fornøyd med varmepumper

Folk som installerte varmepumper i 2003, for eksempel en som på dette bildet, er godt fornøyd med erfaringene.

Folk som installerte varmepumper i 2003, for eksempel en som på dette bildet, er godt fornøyd med erfaringene. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Folk som kjøpte varmepumper under strømkrisevinteren 2002-2003, er godt fornøyd med investeringen.

DEL

Det viser en ny undersøkelse fra Enova.

Undersøkelsen har vært rettet mot de boligeierne som har mest varmepumpeerfaring. Så godt som samtlige er fornøyde.

Gode erfaringer

Enova har – med hjelp fra SINTEF – fått evaluert tilfredsheten hos de boligeierne som fikk støtte i 2003.

Tilbakemeldingene er svært gode. Hele 96,3 prosent svarer at samlet erfaring fram til i dag er god eller akseptabel.

Ni av ti fornøyd

Ni av ti svarer at det er godt eller akseptabelt samsvar mellom forventet og faktisk oppnådd strømsparing.

Så mye som 97 prosent svarer at varmepumpen har hatt god eller akseptabel innvirkning på den generelle trivsel i boligen.

Konkrete spørsmål om inneklima, tyder også på at folk er fornøyd.

Minussiden

På minussiden viser det seg at 15,8 prosent av de installerte systemene ikke lenger er i drift. Støy både fra inne- og utedelen, trekker også i negativ retning.

Likevel har 61,3 prosent av dem som har fått varmepumpen ut av drift, skaffet seg et nytt system.

Det kan tyde på at de har vært fornøyd med å ha varmepumpe, men at de kanskje ikke har vært like heldig med det valgte systemet, eller måten det ble installert på.

Revolusjon

Varmepumpens inntog i norske hjem har resultert i en omlegging av oppvarmingsløsninger for norske husholdninger som svner sidestykke i nyere tid.

Det dreier seg først og fremst om såkalte luft-til-luft-pumper, der energien i uteluften er energikilde.

Salget tok for alvor av i årene 2002-2003 på grunn av høye strømpriser og Enovas nye tilskuddsordning.

Enova ga i 2003 tilskudd til rundt 17.000 luft-luft-varmepumper, og totalt er det nå installert over 400.000 slike systemer i norske hjem.

Tilfreds

– Enova er svært tilfreds med tilbakemeldingene fra brukerne, sier spesialrådgiver Sverre Inge Heimdal, som var ansvarlig for tilskuddsordningen i 2003.

– Vi har fått svar fra over 2.300 personer, noe som i seg selv tyder på et positivt engasjement.

Undersøkelsen ble gjennomført i siste halvdel av mai 2010, slik at folk hadde erfaringene fra siste vinters kulde friskt i minnet.

– For Enova har det vært godt å se at storparten av systemene vi ga støtte til i 2003, fortsatt er i drift og ikke minst at folk er fornøyd, konkluderer Heimdal. (ANB)

Artikkeltags