Denne gruppen bor stadig dårligere

DÅRLIGERE BOFORHOLD: Barnefamilier med lav inntekt og aleneforsørgere har typisk dårligere boforhold enn andre. Foto: Colourbox

DÅRLIGERE BOFORHOLD: Barnefamilier med lav inntekt og aleneforsørgere har typisk dårligere boforhold enn andre. Foto: Colourbox

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Enslige forsørgere og barnefamilier med lav inntekt har dårligere bostandard enn andre, viser nye tall.

DEL

De siste ti årene er det blitt mindre vanlig at barnefamilier med lav inntekt eier boligen sin, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Barnefamilier er oftere boligeiere enn befolkningen for øvrig. Hele ni av ti personer som bor sammen med partner og barn er boligeiere.

Rundt sju av ti enslige forsørgere eller familier med lav inntekt er boligeiere.

Barnefamilier med lav inntekt og enslige boligforsørgere har dårligere boligstandard enn andre barnefamilier.

Det kan ha sammenheng med at enslige forsørgere og barnefamilier med lav inntekt er leietakere i større grad enn andre barnefamilier. Leietakere har generelt dårligere boforhold enn boligeiere.

Mer enn seks av ti opplever boutgifter som svært eller noe tyngende.

Elleve prosent bor i en bolig med fukt eller råte. Enslige forsørgere bor oftere i områder som er mer utsatt for støy og forurensning enn par med barn.

Artikkeltags