Energisparere hopper av

Det finnes mange stilige løsninger med varmepumpe, og Enova kan bidra med inntil 10.000 kroner i støtte.

Det finnes mange stilige løsninger med varmepumpe, og Enova kan bidra med inntil 10.000 kroner i støtte. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Under halvparten av søkerne benytter seg at det tilskuddet de innvilges gjennom Enovas energispareordning.

DEL

Det viser en evalueringsundersøkelsen som Rambøll har utført på oppdrag fra Enova.

Ifølge undersøkelsen hoppet 55 prosent av søkerne av etter at de hadde fått tilsagn om støtte.

– Den viktigste grunnen til det, er at folk ikke undersøkte prisene godt nok før de søkte, forteller Sverre Inge Heimdal, ansvarlig for tilskuddsordningen i Enova, til hjem.no.

– I tillegg har praktiske konsekvenser ført til at en del har utsatt eller droppet investeringen. Større rehabilitering kan f. eks. gjøre boligen ubeboelig en periode.

Fristene må overholdes

– Vi har satt en overkommelig frist for å benytte seg av tilskuddet, men det at vi overholder fristen, kommer som en overraskelse på mange.

Han forteller at tallene også må sees i et bredre perspektiv.

Flere førstegangssøkende som ikke bruker tilskuddet, gjenopptar f. eks. saken senere og benytter seg av tilskuddet andre gang de får tilslag.

Krevende prosess

– Det må også presiseres at dette ikke lenger er et så stort problem som tidligere, fordi alt nå er mer i balanse, og ventetiden er under én måned fra du søker, legger han til.

Hele 24 prosent av søkerne som ikke har benyttet seg av tilsagnet, oppgir at investeringskostnadene ble høyere enn forventet. Over 40 prosent av dem oppgir som grunn at dokumentasjonsprosessen ble for krevende i forhold til summen som blir utbetalt.

– Dokumentasjonsprosessen er ikke så avansert som folk skal ha det til. Vi krever ikke noe mer enn det vi må ha i forhold til revisjonen. Det er tross alt skattepenger vi snakker om, argumenterer Heimdal.

Fornøyde kunder

Han presiserer også at den delen av søkere som har benyttet seg av tilskuddet og installert varmepumper eller pelletsovner i hjemmet, er fornøyd med at prosessen er ganske enkel og spesielt at det er enkelt å søke.

– Det er ikke så mye vi vil gjøre annerledes i forhold til akkurat dette. Litt papirarbeid må man regne med, sier Heimdal.

Dessuten viser undersøkelsen at det nytter å investere i strømsparende tiltak i husholdningen.

Over 90 prosent av dem som har gjort det, er svært fornøyd og har spart mer enn forventet i strømutgifter.

Bevisstgjøringen

Sverre Inge Heimdal peker også på at bevisstgjøringen rundt energisparing har blitt mye bedre etter at Stortinget bevilget de første midlene til Enovas energispareordning for fem år siden.

– Vi har hele tiden jobbet med en helhetlig tilnærming til dette temaet. Mye informasjon fra flere hold, oppmerksomhet rundt klimaspørsmål og økt innekomfort har bidratt til at folk investerer i strømsparende tiltak som varmepumper og pelletsovner, sier han.

– Det skjer ikke nødvendigvis på grunn av tilskuddene alene. Bare ni prosent av de tilskuddsmottagerne sier at de ikke ville gjennomført investeringen uten tilskuddsordningen, som i beste fall kan bidra med 10.000 kroner. (ANB).

Denne artikkelen er levert av hjem.no

Artikkeltags