Bolig – en god investering

De fleste av oss mener at boligen er det beste investeringsobjektet. I tillegg er dette den eneste investeringen du faktisk kan bo i...

De fleste av oss mener at boligen er det beste investeringsobjektet. I tillegg er dette den eneste investeringen du faktisk kan bo i... Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

To av tre nordmenn mener at boligkjøp fortsatt er den beste investeringen for folk flest.

DEL

Det viser en undersøkelse fra analysebyrået Perduco.

Undersøkelsen er foretatt blant et utvalg på 1.900 personer og 67 prosent mener bolig er den beste langsiktige investeringen, mens 16 prosent sier det samme om bankinnskudd.

Bare 5 prosent mener investering i aksjer eller obligasjoner er den beste pengeplasseringen.

Andelen som mener bolig er den beste investeringen har holdt seg stabil det siste året. I en tilsvarende undersøkelse fra i vår svarte like mange som nå at bolig er den beste investeringen, mens tilsvarende tall for ett år siden var 65 prosent.

Nødvendig og smart

– Boligprisene har steget med nærmere 10 prosent i året gjennom de siste 10 årene, og selv med den økonomiske uroen vi ser i Europa for tiden, kommer boligprisene sannsynligvis til å fortsette å stige framover, spesielt i byene, sier Stein Drogseth, administrerende direktør i Garanti Eiendomsmegling, som står bak undersøkelsen.

– Bolig er en nødvendighet for de fleste. Samtidig gir investering i bolig også en god avkastning.

Tror på stigning

Undersøkelsen viser også at 53 prosent tror at prisene på boligeiendom vil øke de neste 12 månedene, mot 55 prosent på undersøkelsen fra i vår, og 62 prosent for ett år siden.

10 prosent tror prisene vil falle, 28 prosent tror prisene vil være uendret, og 8 prosent er usikre.

I tillegg mener 40 prosent at det nå er et godt tidspunkt økonomisk sett for folk flest å investere i bolig, mens 23 prosent mener det motsatte.

Dette er nesten identisk sammenlignet med den forrige undersøkelsen, men noe lavere enn for ett år siden da 52 prosent mente det var et godt tidspunkt å investere i bolig.

– Vi har stigende boligpriser, lave renter, lav arbeidsledighet og en generelt sunn økonomi til tross for det som skjer i Europa. Derfor er det ikke overraskende at mange mener at det nå er et gunstig tidspunkt for å kjøpe bolig. Samtidig er folk våkne og får med seg det som skjer utenfor Norge, og det har kanskje bidratt til en noe større usikkerhet, sier Drogseth.

Høye lån

I undersøkelsen oppgir 8 prosent at de har et boliglån som utgjør mer enn 80 prosent av verdien på boligen. Blant de som typisk er i etableringsfasen (de mellom 30 og 39 år) er andelen 16 prosent.

I de tilsvarende undersøkelsene fra i vår og for ett år siden var andelene i hele befolkningen henholdsvis 9 og 12 prosent, og blant de i etableringsfasen var andelene henholdsvis 20 og 23 prosent.

Har ikke lån

I tillegg oppgir 30 prosent av hele befolkningen at de ikke har boliglån.

Dette er en oppgang fra 27 prosent sammenlignet med ett år siden, og er like mange som i vår.

– Tallene vitner om en sunn økonomi hos boligeiere. Belåningsgraden blant de som har boliglån er lav, og trenden det siste året er at belåningsgraden synker. Folk er flinke til å betale ned på lån, samtidig som stigende priser gir lavere belåningsgrad, sier Garanti-direktøren. (ANB)

Artikkeltags