– Det har kommet mange henvendelser. Alle de store forlagene man har hørt om pluss noen til, sier Bergs advokat Brynjulf Risnes til NTB.

Berg har vært tydelig på at han ønsker å fortelle sin historie, og at han planlegger å skrive bok.

– Derfor må jeg spare noe krutt, sa han under tirsdagens pressekonferanse, med henvisning til at han ønsket å holde igjen en del detaljer.

Den spiondømte nordmannen ble rådet av sin russiske advokat til å skrive dagbok mens han satt i FSB-fengselet Lefortovo i Moskva. Notatene vil etter alt å dømme bli en del av fortellingen.

Om Berg selv skal skrive boken, eller om han skal få bistand av en medforfatter, er ikke bestemt.

– Vi har ikke rukket å vurdere det. Det er mye å tenke gjennom, og Frode vil bruke den tiden han trenger, sier Risnes.

Reiser snart hjem

Ifølge advokaten er det fortsatt en god del detaljer fra Bergs historie som ikke er kjent.

– Det er også en del som Frode har unngått å si fordi han er i tvil. Han vil være sikker på at han ikke sier noe feil, sier Risnes.

Berg oppholder seg fortsatt på et ukjent sted i østlandsområdet. Han vil gjerne reise hjem til Kirkenes ganske raskt – trolig gjør han det i neste uke, ifølge advokaten.

– Han gleder seg veldig til det. Han ønsker å snakke med folk, både støttespillere og eventuelle kritikere. Det er et lite miljø, og han vil gjerne snakke om hva som har skjedd, sier Risnes.

Advokaten sier det har kommet mange positive reaksjoner etter pressekonferansen tirsdag, men at det også later til at folk forstår at 64-åringen trenger å hvile ut og derfor avventer å ta kontakt.

Håper på snarlig EOS-møte

Det har ikke vært noen ytterligere kontakt mellom Berg og E-tjenesten, og Risnes mener det trolig ikke vil være behov for det heller.

Nå vil Berg prioritere å møte EOS-utvalget, som er Etterretningstjenestens kontrollorgan på Stortinget.

Tidspunkt er foreløpig ikke avtalt, men Berg håper møtet vil kunne finne sted neste uke før han reiser til Kirkenes.

EOS-utvalgets leder Svein Grønnern har bekreftet at de allerede har jobbet med sine undersøkelser i lengre tid.

Om deres funn blir lagt fram som en egen rapport for Stortinget, eller om det vil inngå i den årlige statusrapporten, er ikke kjent.

– Berg er veldig innstilt på å snakke med dem. Utvalget er veldig viktig fordi det er den offisielle evalueringen, det skal være en nøytral og upartisk gjennomgang, sier Risnes.

Knapp kommentar fra E-sjefen

E-sjefen Morten Haga Lunde kommenterte i knappe ordelag Frode Berg-saken onsdag.

«Sjef Etterretningstjenesten har tillit til at Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, EOS utvalget, vil gå grundig inn i Frode Berg saken», skriver Lunde i en pressemelding.

Han vil avvente utvalgets konklusjon og sier at han utover dette ikke vil kommentere saken ytterligere.

Politisk etterspill

Spørsmålene om hva slags etterspill Berg-saken vil få, har begynt å komme. SV-leder Audun Lysbakken har etterlyst en debatt om E-tjenesten og hvordan den opptrer i grensesamfunnet Kirkenes og Sør-Varanger.

Høyres Hårek Elvenes er enig i at EOS-utvalgets undersøkelse både er nødvendige og meget viktige for Stortinget.

– Frode Berg svarte på en del spørsmål, men åpnet samtidig for nye spørsmål, blant annet om etterretningens betydelige tilstedeværelse i Kirkenes. Det i seg selv er meget alvorlig, sier