Gå til sidens hovedinnhold

Bokanmeldelse: Finland 1918

Artikkelen er over 3 år gammel

Morten Jentoft har gjennom sitt forfatterskap tatt opp viktige temaer og avdekket ukjente sider av vår historie. Hans bøker om Kola-nordmennene forteller med stor innlevelse de norske emigrantenes liv og skjebne i Russland. I boken Finland 1918 har han satt søkelyset på en svært dramatisk del av vårt nabolands historie, ukjent for de fleste i Norge.

 I 2017 feiret Finland 100 års selvstendighet. Landet var i 600 år del av det svenske kongeriket, og fra 1809 til 1917 et russisk storfyrstedømme. Finland med stor grad av selvstyre, gjennomgikk en nasjonal oppvåkning i andre halvdel av 1800-tallet.  Den 6.desember 1917 vedtok det finske Senatet en selvstendighetserklæring som de nye russiske makthaverne med Lenin i spissen godkjente den 31. desember samme år. Finland var nå en fri og selvstendig nasjon, men innad var det sterke politiske rivninger om hvordan friheten skulle være. Den 12. januar gav den borgerlige regjeringen skyddskåren, en frivillig organisasjon som skulle beskytte landets borgere, fullmakt til å gjenopprette ro og orden i landet. Det utløste full mobilisering hos sosialistene og deres rødegardister. Mange prøvde å få til kompromiss, men de aggressive kreftene på begge sider vant frem. Landet havnet i en innbyrdeskrig, en borgerkrig hvor finne sto mot finne, nabo mot nabo og bror mot bror. Som Jentoft skriver « Og snart skulle det snødekte Finland bli farget rødt, av blodet fra de sårede og døde.» I dag vet vi at 37 000 mennesker døde: gjennom krigshandlingene, ved terror, utallige vilkårlige henrettelser og høy dødelighet i fangeleirene etter borgerkrigen. Frykt og redsel, grusomheter og lidelser ble nå en del av den finske hverdagen. Arrene ble dype og gjorde vondt lenge.

 

Morten Jentoft lar oss bli kjent med borgerkrigens gang ved å følge to ambulanser, les feltsykehus, som Norges Røde Kors og Norske Kvinners Sanitetsforening sendte til Finland. Vi får innsyn i borgerkrigens redsler og grusomheter slik de norske, tre leger og tolv sykesøstrer, opplevde det nært inn på krigshandlingene. De opererte og pleiet hardt sårede, men ofte kunne ikke liv reddes. En av legene, Harald Natvig, hadde med fotoapparat, og hans bilder gir en unik dokumentasjon av den redselsfulle borgerkrigen. En annen av legene skrev senere bok om borgerkrigen. De norske legene hadde nok sympati med de hvite, men Jentoft lar oss også bli kjent med de rødes situasjon.

Jentofts bok er godt strukturert, og er rystende lesning. Som Jentoft skriver: «Den finske borgerkrigen var også barnesoldatenes krig.» Den yngste røde barnesoldaten var bare ni år, og hver fjerde soldat som mistet livet var under 20 år. Dypt inntrykk gir det å lese om volden og hatet når de røde ble tatt til fange. For 1 hvit som ble drept, så skulle 10 røde skytes. De fleste henrettelsene skjedde uten rettergang, og de drepte ble lagt i massegraver. Ofte ble hardt sårede soldater tatt ut av sykesenga, ført bak huset og skutt. Det er så intenst beskrevet at man føler hatet sive ut gjennom boksidene. Jentoft siterer den ene norske legens observasjoner etter det blodige slaget om Tammerfors: «Der samles så de røde likene. Der ligger de i hauger, side om side i lange rekker. De lå i hundre meters lange rekker, tett i tett, blårøde i ansiktet og klint til med blod og skitt, magene var som trommer. Hist og her mellom mannslikene også noen kvinnfolk.» I slaget om denne industribyen mistet 700 hvite og 2000 røde livet, hvorav 300 røde skutt umiddelbart etter at de overgav seg. Først etter å ha lest Morten Jentofts bok forstår jeg fullt ut begrepet de hvite slakterne, som jeg så ofte var blitt fortalt om.

Jentoft tegner også opp det storpolitiske spillet som preget Finland, både før, under og etter borgerkrigen. Stormaktene Russland, England og Tyskland var sentrale aktører. Vi blir også kjent med hvordan krigen oppfattes i Norge. Tyskland tok del i borgerkrigens siste del med tropper på de hvites side. Av de 37 000 drepte var 27 000 røde, 5300 hvite, og 4400 andre (bl.a. russere og tyskere ). Av 27 000 røde døde 5200 i kamp, 7400 henrettet eller myrdet, mens nærmere 12 000 døde i fangeleirer etter krigen.  Av hvite døde 3400 i kamp, mens 1400 ble henrettet eller myrdet. Ufattelige tall. Harald Grieg var materialforvalter ved en av ambulansene og sendte leserbrev til norske aviser. 50 år senere skrev han sine memoarer, og mintes krigen i Finland: «Jeg høstet en lære som de fleste av mine landsmenn den gangen måtte savne – jeg lærte hva krig er. Og jeg lærte en ting til – hva borgerkrig er.» 

 

Jeg har i 50 år besøkt landet jevnlig og hyppig. Ofte har jeg lyttet til fortellinger om de dystre krigene landet har gjennomgått: borgerkrigen i 1918, vinterkrigen mot Sovjet i 1939 som ble avløst av 2.verdenskrig. Min svigerfar opplevde at fem år av hans unge voksenliv ble tilbrakt ved krigsfronten, et krigshelvete. Jeg har hørt historier om Lappobevegelsen, les de «hvite», som var uenig i regjeringens forsoningspolitikk, og gjennom hele 1930-tallet terroriserte folk som hørte til venstresiden.  Mange ble regelrett kidnappet om natten i sine hjem, banket helseløse og kastet i veikanten, bevisstløse og blodige. Vi kan bare tenke oss hvilket hat som slik kom til uttrykk etter borgerkrigen i 1918. Det finske folket var preget for årtier, de husket, var bitre og forbannet, men kløktige politikere loset den unge nasjonen over i et normalt utviklingsløp.  Jentoft skriver til slutt: «Det er ikke alle land som hadde klart å bygge opp samfunnet igjen etter en så traumatisk hendelse som borgerkrigen i 1918 var.»

Morten, boken Finland 1918 avdekker: Krig er ikke heltedåder. Krig er heslig. Jeg ser frem til din neste bok, kanskje om hvordan nasjonen Finland klarte å jevne ut de bitre motsetningene, og å bygge opp landet etter 1918. Du er av fremragende kjenner av Finland og det finske folk. Sett i gang og skriv.

Finland 1918. Forfatter Morten Jentoft.  Utgitt på Gyldendal forlag. 2018.        

Kommentarer til denne saken