Selskapet nedbemannet med 21 personer. Bodøkvinnen fikk doblet bonusen samme år