Blir leder for idretten i Troms og Finnmark

Geir Knutsen ble enstemmig valgt til ny leder av den nye idrettskretsen i de to nordligste fylkene.