Fylkesrådet i Troms og Finnmark har valgt å delta i opprøret sammen med lakseoppdrettskapitalen mot Regjeringas forslag til nytt skatteregime for oppdrettsnæringa. Mot SVs stemme har flertallet i fylkesrådet bestående av AP og SP vedtatt høringsuttalelse om lakseskatten som skal behandles i fylkestinget i midten av desember.

I fylkestingets møte i oktober stemte AP sammen med SV, Rødt og MDG mot uttalelse med tilnærmet samme innhold som fylkesrådet nå fremmer. Da ble forslaget fremmet av SP sammen med Frp, H og KrF. Vil Arbeiderpartiet også fylkestinget i desember delta i opprøret mot Regjeringa og støtte fylkesrådets forslag, eller stå fast ved sitt standpunktet fra oktober?

Saksframlegget, som fylkesrådet behandlet 22. november, er interessant på flere måter. Helt i strid med vanlig saksbehandling går det frem at saksframlegget er utarbeidet av administrasjonen i samarbeid med de to fylkesrådene fra Senterpartiet; fylkesråd Ronald Wærnes for økonomi og kultur og fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen.

Det er ikke nødvendig for meg å presentere hele saksframlegget og de 8 punktene til vedtak. De burde være godt kjent, for de er en blåkopi av Sjømat Norge og oppdrettsnæringas kampanjeskrifter.

Fylkesrådets høringsuttalelse er en fortelling om hvordan oppdrettsnæringa blir ruinert økonomisk om det blir innført grunnrenteskatt og litt økning i produksjonsavgifta. Det gjentas at skattetrykket blir 85 % og enda mer. Helt feilaktig gis det inntrykk av at alle skatter og avgifter beregnes av samme beløp. Skatteforslagets ekstremt gunstige vilkår for investeringer nevnes knapt. Det store fradraget på minst 67,5 mill. kr (tilsvarende 5000 tonn MTB) som kan trekkes fra før grunnrente på 40 % skal beregnes fremstilles som uten betydning. Dette fordi også de «små» oppdretterne produserer langt mer. Men fylkesrådet reflekterer ikke over at de «små» kanskje ikke er så små likevel. I oppdrettsnæringa er tydeligvis 67,5 million kr et spøtt i havet!

Fylkesrådet klager også over at de som slipper grunnrenteskatt ikke kan trekke produksjonsavgifta ifra slik de som betaler grunnrenteskatt kan gjøre, før de skal betale 22 % selskapsskatt!

Lakseoppdrettsnæringa er ei næring som har produsert flere milliardærer i Norge enn noen annen næringsvirksomhet de siste 30 åra, og som opererer med årlige driftsresultat ingen andre er i nærheten av.

Blir AP i Troms og Finnmark fylkesting virkelig med i opprøret basert på fortellinga om at 3,6-3,8 milliard kr i økt skatt fra lakseoppdrettsnæringa betyr ruin?