Ble nektet å sjekke inn våpenet og måtte selv punge ut for nye billetter. Slik gikk det da han klagde

Klaget saken inn til Transportklagenemnda.