Bistår etterlatte til Karine Emilie: – Straffen var uforståelig lav i saken

Fredag kom tingrettens avgjørelse.