Har ikke fått noen<br/> CO2-begrensninger

Utslippstillatelsen som setter begrensninger på utslipp av 200.000 tonn CO2 årlig, gjelder ikke før etter tredje driftsår. Her viser SFT-direktør Signe Nåmndal fram en oversikt som viser tillatelsen, estimat, og faktisk utslipp på to måneder. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Utslippstillatelsen som setter begrensninger på utslipp av 200.000 tonn CO2 årlig, gjelder ikke før etter tredje driftsår. Her viser SFT-direktør Signe Nåmndal fram en oversikt som viser tillatelsen, estimat, og faktisk utslipp på to måneder. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Artikkelen er over 11 år gammel

StatoilHydro har ingen utslippsbegrensninger på CO2, NOx og andre utslipp fra Snøhvit-anlegget de to første driftsårene.

DEL

(Finnmark Dagblad) – Det er riktig at vi har faklet mer enn det vi så for oss, og vi ser at parametrene i estimatet for oppstartsfasen ikke har slått til. Men det er ikke riktig å si at vi har brutt utslippstillatelsen, for vi har ingen ramme på hva vi kan slippe ut, påpeker informasjonsleder Sverre Kojedal i StatoilHydro overfor Finnmark Dagblad.

Dette forklarer han med at tillatelsen som ble gitt 26. juni i år, og som tillater utslipp av for eksempel 200.000 tonn CO2 årlig, faktisk ikke gjelder før det tredje driftsåret. Og selv om det er bommet på estimatet, er dette likevel ikke noen brudd på tillatelsen.

SFT i Hammerfest

I dag var direktør Signe Nåmndal fra næringsavdelingen hos Statens forurensningstilsyn (SFT) i Hammerfest, hvor hun orienterte politikere og innbyggere om tilsynets syn på utslippene fra Melkøya.

– Vi er kritisk til at StatoilHydro ikke har klart å planlegge dette bedre, og at vi ble orientert om sotproblemet og utslippene via mediene og ikke av selskapet selv. Da vi rykket ut konstaterte vi at oljeselskapet har hatt et mye større utslipp enn utslippstillatelsen tilsier, slo SFT-direktøren fast overfor kommunepolitikerne.

Hun gikk også langt i å antyde at det virker som at StatoilHydro selv ikke helt forstår hvilke krav som må etterleves.

– Selv etter flere møter mellom SFT og StatoilHydro, og kommunikasjon fram og tilbake, så hevder selskapet fortsatt at de ikke har brutt tillatelsen, utdyper SFT-direktør Signe Nåmndal.

- Ikke et tema

Overfor kommunepolitikerne i Hammerfest påpekte hun at SFT faktisk er kompetent til å vurdere at avvikene har vært langt høyere enn det selskapet har lov til å slippe ut.

Mens utslippstillatelsen setter langt lavere begrensninger fra tredje driftsår, er de estimerte utslippene for oppstartsfasen satt til 1.165.000 tonn CO2, 740 tonn NOx, 1.200 tonn CH4, og 620 tonn nmVOC.

Etter bare to måneder har snøhvitanlegget allerede sluppet ut 1.099.579 tonn CO2, 2.111 tonn NOx, 2.972 tonn CH4, og 1.464 tonn nmVOC. Likevel er StatoilHydro ikke enig i at dette er et brudd på tillatelsene.

– Her må vi bare registrere at det er uenigheter mellom oss og SFT, men i dag er ikke dette noe tema for oss. Vi har fått et brev hvor vi blir bedt om å komme med en redegjørelse, og det vil vi selvsagt komme med. Utover det synes jeg at det er en god dialog mellom SFT om realitetene i saken, slår informasjonsleder Sverre Kojedal fast.

Kun i startfasen

StatoilHydro har ikke frislepp på CO2-utslipp i de to første driftsårene på Melkøya. Dette gjelder kun i startfasen på 6 - 10 måneder, presiserer informasjonsleder overfor Finnmark Dagblad.

I denne perioden, som strekker seg fra august i år og fram til juni neste år, er det ikke satt noen grense for CO2-utslippene. StatoilHydro har selv gjort et estimat over utslippene, rundt 1,2 millioner tonn. Det er imidlertid ikke noen grense som ikke kan overskrides.

– Men selv i startfasen er det en klar målsetting, både fra StatoilHydro og SFT, om å begrense utslippene så mye som mulig.

For de første to ordinære driftsår har selskapet en ekstra CO2-kvote på 200.000 tonn, som skal dekke utslipp fra brenning av gass fra fakkelen. I bunnen ligger den ordinære utslippstillatelsen på 920.000 tonn per år, som kommer fra gasskraftverket på øya. Denne gjelder for hele driftsperioden.

Når det gjelder utslipp av sot med bl.a. PAH-elementer, er dette et spørsmål selskapet er i dialog med SFT om. Her er tilsynet og selskapet uenig om en del punkter.

– Her må vi bare registrere at det er uenigheter mellom oss og SFT, men i dag er ikke dette noe tema for oss. Vi har fått et brev hvor vi blir bedt om å komme med en redegjørelse, og det vil vi selvsagt gjøre. Utover det synes jeg at det er en god dialog mellom SFT om realitetene i saken, slår Kojedal fast.

Artikkeltags