Det gode liv i Pasvikdalen

10. juni 2013, kl. 21:52

(Finnmarken) Livet til Svenn og Edith Randa på Vaggatem er blitt dokumentarfilm.