Begravde samesorg

26. september 2011, kl. 11:59

(Finnmarken) Den siste søndagen i september ble levningene etter de 94 skoltesamene gjenbegravd i Neiden, etter nesten 100 år på UiO.