– Besøksstansen vi har hatt på våre helse- og omsorgsinstitusjoner, har rammet hardt. Mange eldre på sykehjem har ikke hatt besøk eller hatt begrenset mulighet for besøk, lenge. Det har vært tunge tider, sa Høie under onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

– Nå har vi fått epidemien under kontroll, og vi mener det er trygt og riktig at vi i større grad åpner opp for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Derfor har vi nå endret anbefalingene for sykehus og kommunene. Det er ikke lenger besøksstans, sa Høie.

Helseministeren understreket at helse- og omsorgsinstitusjonene skal legge til rette for at de innlagte kan få besøk så langt det er mulig og forsvarlig.

På føde- og barselavdelingene blir det også åpnet for at fedre kan være der for mor og den nyfødte babyen etter fødsel.

Råd og anbefalinger

Pasientens ønsker og behov for besøk bør kartlegges og vurderes ut fra forhold som hvor alvorlig syk vedkommende er, forventet levetid, eventuelle kommunikasjonsvansker, behov for nærhet og omsorg og lengden på institusjonsoppholdet, opplyser Helsedirektoratet.

Det er Folkehelseinstituttet som har utarbeidet de konkrete rådene om hvordan helse- og omsorgsinstitusjoner kan tilrettelegge for besøk.

I anbefalingene heter det at institusjonene må ha rutiner for praktisk gjennomføring av besøk og selv vurdere behovet for besøk opp mot smitterisikoen.

Pasienter kan motta gaver, bevege seg utendørs, og kommunene må så langt det er mulig sørge for å gjenåpne dagtilbud som ble stengt under koronaepidemien, står det videre i anbefalingene.

Stoler på institusjonene

– Nøyaktig hvordan smitteverntiltakene blir der du skal på besøk, blir et samarbeid mellom deg som pårørende og institusjonene. Forholdene er forskjellige. Jeg har mest tro på å la de som er nærmest utfordringene, også løse dem, sa Høie.

– FHI og Helsedirektoratet har laget anbefalinger som har lagt vekt på at dere som jobber der ute, skal ha frihet til å finne ut av hvordan dette blir til, sa Høie, som innledet pressekonferansen med å si at mennesker trenger hverandre og å være sammen, i hverdagen, i medgang, i motgang, i glede og i sorg.