Arbeiderpartipolitiker Bernth R. Sjursen fikk 10 av 15 stemmer under konstituering av kommunestyret i Måsøy torsdag. Dermed blir han ordfører de kommende fire år.

Han lover innbyggerne at han vil jobbe for næringsutvikling, tilrettelegging for boliger, samt passe på at både barn og eldre får de tilbudene de har krav på – og kanskje enda litt til.

– Vi skal trives i Måsøy, vi skal ta vare på hverandre, og vi skal ønske alle velkommen til oss, enten det er turister, nyfødte barn, eller tilflyttere fra inn- og utland, sier han.

Videre sier at hans håp er at de som har flyttet Måsøy for å ta utdannelse, komme tilbake og bidra til et mangfoldig nærings- og fritidstilbud.

– Vi behøver gründere – og jeg er overbevist om at de er der ute – og vi må finne de. La Måsøy kommune bli en synlig kommune, sier Bernth R. Sjursen.

Takk for tilliten

Måsøy Ap har et valgteknisk samarbeid med Måsøy Høyre. Jan Harald Lyder (H) er valgt til å bli den nye varaordføreren.

Leder i Måsøy Ap Irene R Eliassen sier at Måsøy AP er takknemlig for den tilliten de fikk fra velgerne og fra det valgtekniske arbeidet med Høyre, som gjorde det mulig å få ordføreren

– Nå gjenstår jobben, og vi skal jobbe hardt for å innfri forventninger og våre valgløfter. Bernth vil være en ordfører for hele kommunen og han vil jobbe for at Måsøy kommune igjen blir en synlig kommune utad, sier hun.

Og legger til:

– Måsøy AP er glad for at vi igjen har ordføreren etter åtte år i opposisjon. Vi vil gratulere Bernth R Sjursen med ordførervervet.

Formannskapet

Under kommunevalget fikk Arbeiderpartiet seks av totalt 15 representanter. Senterpartiet fikk fem, Høyre fikk tre og Rødt fikk en. Under ordførervalget fikk avtroppende ordfører Reidun Mortensen (Sp) fire stemmer. En stemte blankt.

Slik ser det nye formannskapet i Måsøy ut:

  • Bernth R Sjursen (Ap)
  • Jan Harald lyder (H)
  • Stina Andersen (Ap)
  • Reidun Mortensen (Sp)
  • Kennet Johnsen (Sp)