Vedtok ny utredning: – Har aldri vært et mål å hindre sjølaksefiskerne

Enighet blant partiene om å utrede utvidelse av fredningssone i Kongsfjorden