Vedtok ny utredning: – Har aldri vært et mål å hindre sjølaksefiskerne

Artikkelen er over 1 år gammel

Enighet blant partiene om å utrede utvidelse av fredningssone i Kongsfjorden