Gravearbeid førte til brudd på kabel: Store deler av kommunen er igjen uten nødnett og kystradio

Artikkelen er over 1 år gammel

I forbindelse med gravearbeid som utføres ved idrettshallen i Berlevåg har ekom-kablene blitt gravet over. Kommunikasjonsbruddet omfatter blant annet nødnettet, mobilnettet, kystradioen og telefonforbindelsen til flyplassen.