Beskylder kommunen for «slett løgn og ren gjetting» om sjølaksefiske: – Oppdiktede historier

Sjølaksefiskerne i Kongsfjord har fått skylda for nedgangen av laks i Kongsfjordelva. Nå jobbes det for å utvide fredningssonen i fjorden på grunn av det «intense sjølaksefisket».