Disse plagsomme fuglene skal få det godt

I løpet av året vil Berlevåg kommune ventelig bygge krykkjehotell ved foten av den nyeste moloen. Fylkesmannen har bidratt med 110.000 kroner.