Ambulansearbeidere ut mot Røde Kors-video: – Føler oss uthengt

Ambulansearbeidere føler seg uthengt av Røde Kors med bakgrunn i en reklamevideo for førstehjelpskurs. Der brukes helt gale tall om utrykningstid.