Toril Bakken Kåven skriver i et debattinnlegg i iFinnmark 31. mars og Altaposten 1. april om organiseringen av ambulansetjenesten. Her slår hun fast at innbyggerne i samtlige kommuner i Vest-Finnmark lider av organiseringen med møtekjøring og pasientforflytning.

LES OGSÅ: Folk i Kautokeino lider. Folk i Alta lider. Porsanger, Nordkapp og Måsøy lider. Og hammerfestingene lider

Formålet med møtekjøring og pasientforflytning er å få ambulansebilen snarest mulig tilbake til utgangspunktet, slik at bil og personell er der for neste pasient. Ingen ønsker samtidighetskonflikter, hvor ambulansen ikke kan komme fordi den er for langt unna.

Bakken Kåven skriver videre at «til og med hammerfestingene som bor 5 minutter fra sykehuset ikke når frem i tide fordi ambulansene er i skytteltrafikk til Skaidi». Det er det motsatte som skjer, beredskapen blir bedre, også i vertsbyen for sykehuset. Vi har to døgnbiler og én dagbil i Hammerfest, og vi mener vi styrker beredskapen ytterligere når vi nå plasserer dagbilen som en fremskutt enhet på Skaidi.

I fjor tilbakela ambulansebilene i Finnmark over 1,6 millioner kilometer, fordelt på 19.264 oppdrag. De 1.193 møteturene med pasientforflytning i Øst- og Vest-Finnmark i 2018, ble alle vurdert av fastlege i samråd med AMK og ambulansepersonell. Røde oppdrag skjer uten møtekjøring.

Avslutningsvis: Møtekjøring med pasientforflytning er ikke et enestående fenomen for Finnmark. Det skjer over store deler av Norge, nettopp fordi det er mest hensiktsmessig og gir best beredskap.