Ber regjeringen stanse nye rutekutt: – Vil kunne få svært negative konsekvenser

– Det å ha et godt nok flytilbud er en viktig premiss for bolyst og vilje til næringsetablering. Redusert flytilbud vil kunne være en bidragsfaktor til redusert næringsliv, fraflytting og med det blant annet reduserte beredskapsressurser for å kunne håndtere uønskede hendelser i et nasjonalt viktig strategisk område.