«Bent Høie ser ut til å ha en vrangforestilling om at bare et luftambulanseoppdrag er registrert som utført så har pasienten fått den hjelpen de trenger»

KRAV: Krav om responstid er et av de viktigste kvalitetsparametere sett fra primærlegenes ståsted.

KRAV: Krav om responstid er et av de viktigste kvalitetsparametere sett fra primærlegenes ståsted. Foto:

Av

Åpent brev til helseminister Bent Høie: Etterlysning av dokumentasjon om responstid for ambulanseflyene i Finnmark

DEL

MeningerI et innlegg i Altaposten 8/10-19 svarer Høie på et innlegg i Altaposten fra Magnar Leinan. Innlegget føyer seg inn i rekken av bekymringsmeldinger om mangelfull beredskap i ambulanseflytjenesten etter overgang til ny operatør. Leinan oppsummerer at det har kommet bekymringsmeldinger og krystallklare advarsler fra første stund etter overtakelsen 1/7-19. Statsråd Høie understreker at slike innlegg er «Feilaktige påstander som sprer frykt.»

En slik uttalelse rammer alle de som har uttalt seg kritisk til nåværende beredskap. Bekymringsmeldinger er offentliggjort i diverse media av primærleger i vakt i Finnmark, akuttmedisinsk avd. UNN, flysykepleiere, en rekke ordførere i Finnmark, en rekke rikspolitikere inkludert Arbeiderpartiets helsepolitiske talskvinne, en rekke stortingsrepresentanter og ikke minst pasienter. Vi får alle våre pass påskrevet som uvitende og farlige personer som bare sprer frykt. Høie konkluderer sammen med sin statsminister at: «Det er ingen luftambulansekrise. Beredskapen er ivaretatt og pasientene mottar den hjelpen de skal ha.»

Høie viser til kravene om tilgjengelighet og kvalitet som er fastsatt i kontrakt med ny operatør. Ressursrammen til ambulanseflytjenesten og antall fly ser meget bra ut. Men inntil dags dato har ikke operatøren klart å oppfylle kontraktens krav til tilfredsstillende beredskap. Det har helt fra overtakelsen vært større eller mindre avvik med utmelding av flere fly. Senest i forrige uke var begge Altaflyene ute av beredskap en lengre periode. Slike utmeldinger medfører umiddelbart samtidighetskonflikter og betydelige forsinkelser i forhold til den responstiden som rekvirent og AMK har fastsatt etter nøye medisinsk vurdering.

Fastlege Hanne Heszlein-Lossius fra Berlevåg beskriver meget godt i et innlegg i avisa Nordlys 7/10-19 hvilken bekymring og uro som skapes hos legevaktlegene når man får beskjed om utmeldte fly som medfører at pasienter blir liggende på vent i ambulanser og sykestuer.

Finnmark legeforening sendte 23/9-19 en bekymringsmelding om redusert tilgjengelighet av ambulansefly til Luftambulansetjenesten HF.

Det foreligger 8/10-19 et offentlig tilgjengelig svar fra Luftambulansetjenesten ved Øyvind Juell. Av svaret fremgår at tilgjengeligheten for de ordinære ambulanseflyene i juli 2019 var på ca. 70 %. I august og september ble det levert ca. 90 % beredskap og det er allerede registrert redusert tilgjengelighet i første del av oktober. Kravene til forrige operatør var prosentvis tilgjengelighet på minimum 95 % og erfaringen var at regulariteten var jevnt over høyere.

Luftambulansen HF avslutter med følgende: «Luftambulansetjenesten HF har stor forståelse for at medlemmene i Finnmark legeforening er bekymret over ambulanseflyberedskapen siden tiden etter operatørbyttet har vært preget av ustabil leveranse. Dette beklager vi.»

Når det nå er enighet også fra Luftambulansen HF om at det har vært «forståelig» å være bekymret for beredskapen, er det uforståelig at Høie går så hardt ut mot engasjerte folk som vil det beste for akuttberedskapen i Finnmark.

Hvordan kan Høie dokumentere at alle pasienter har fått nødvendig og god helsehjelp når det ikke foreligger undersøkelser av forsinkelser til behandling.

Bent Høie ser ut til å ha en vrangforestilling om at bare et luftambulanseoppdrag er registrert som utført så har pasienten fått den hjelpen de trenger. Han sier ingenting om hvor lenge de forskjellige pasientkategorier har ventet på transport og ingen vet i dag om forsinket behandling har medført helseskade. I innkjøringsfasen for ny operatør har de fleste rekvirenter avventet nøyaktig registrering av avvik. Bare de alvorligste er meldt og noen saker er til behandling hos Fylkeslegen.

Befolkningen i Finnmark har krav på likeverdig beredskap som i Sør-Norge.

Medisinsk index benyttes av AMK sentralene til å klassifisere pasientene innen hastegradene Akutt, Haster og Kan vente.

I tettsteder nært til sykehus har ambulansebilene strenge krav til responstider som i stor grad oppfylles og ligger som et sikkerhetsnett over befolkningen.

Krav om responstid er et av de viktigste kvalitetsparametere sett fra primærlegenes ståsted. Luftambulansen HF har fokus på prosentvis tilgjengelighet av ambulansefly som gir en indirekte indikasjon på når liv og helse kan være i fare. For tjenesten som helhet vil måling av reell responstid være et bedre mål for å vurdere tjenestens kvalitet. Responstiden i ambulanseflytjenesten er tiden det tar fra primærlegen varsler AMK til pasienten hentes av ambulanseflyet på flyplassen. Ut ifra

Medisinsk index bør følgende orienterende responstider også gjelde for ambulanseflytjenesten i Finnmark:

Akutt: Så snart som mulig og senest innen 1 time

Haster: Så snart som mulig innen 1–3 timer.

De øvrige pasienter får hastegrad ut ifra en individuell vurdering ved samtaler mellom rekvirent og AMK sentral.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags