Bent Høie grillet på Stortinget: – En erkjennelse av fallitt

Under spørretimen på Stortinget onsdag ble helseminister Bent Høie grillet av både SV og Sp om situasjonen i luftambulansetjenesten i Nord-Norge. Spesielt var opposisjonen opptatt av kostnadene knyttet til de ekstra tiltakene, og åpenheten rundt dette,