Beitekrise i reinbeitedistrikt 13: Her har Fylkesmannen vedtatt å stenge scooterløypene

Fylkesmannen har i dag, torsdag, vedtatt midlertidig motorferdselsforbud i flere scooterløyper i Lebesby og Tana kommuner. Forbudet innføres fra 11. mars. Årsaken er beitekrisa i reinbeitedistrikt 13. De har om lag 10.000 dyr i området.