Båtsfjord menighetsråd vil be om en avklaring om prestestillingen i kommunen.

– For øyeblikket må presten i Båtsfjord dekke opp 25 til 33 prosent av tjenesten i Berlevåg sokn. Det er viktig for menigheten å få avklart om stillingen må deles med Berlevåg framover. Planlegging og utførelse av arbeid og strategier i menigheten blir uforutsigbare slik det er nå. Dette kan medvirke til usikkerhet i menigheten og stagnasjon av planlagte tiltak og aktiviteter, sier menighetsrådet i forkant av bispevisitaset.

Under besøket skal Olav Øygard ha en rekke møter og besøk. Flere institusjoner og bedrifter står på programmet som starter torsdag morgen og som avsluttes med visitasgudstjeneste på søndag.

Og økt gudstjenestedeltakelse i Båtsfjord er et annet tema menighetsrådet vil drøfte med biskopen.

– Så lenge barn er delaktig i kirken støtter foreldre og voksne i familien. Utfordringen er å få de voksnes delaktighet til å fortsette når barna har blitt konfirmert og selv reiser ut av kommunen for å fortsette utdannelsen, skriver menighetsrådet.