Flertallet av lederne i kommunen: – Kjenner ingen fryktkultur

En gruppe som kaller seg «Flertallet av lederne i Båtsfjord kommune» skriver i et brev til formannskapet i Båtsfjord at de ikke kjenner seg igjen i det som i media har vært beskrevet som en fryktkultur i kommunen.