I et innlegg publisert på deres egen Facebook-side og iFinnmark denne uka, påstår Båtsfjord Arbeiderparti bl.a. at man vil holde valgløftet om å ikke være med på å «privatisere våre kommunale tjenester». Fakta er at i 2014 gjorde nettopp Båtsfjord Arbeiderparti (med Geir Knutsen som ordfører) det samme. Med samme begrunnelse som nå, mangel på kompetanse, la man ut på anbud det som utgjorde rundt halvparten av kostnadene til tjenesten. Den store forskjellen den gang i forhold til nå, var at man overhodet ikke stilte noen krav til denne privatiseringen, blant annet med tanke på opplæring og kompetanseoverføring blant kommunens egne ansatte.

Les også

Solbakken bofellesskap. «Det siste vi må gjøre er å sette pasientsikkerheten i fare»

Dette grepet hjalp naturlig nok heller ikke den resterende delen av tjenesten, dessverre. Med Båtsfjord Arbeiderparti i posisjon, har den tidligere Fylkesmannen, nå Statsforvalteren, avdekket en lang rekke avvik. De fleste av disse avvikene har avdekket at de ansatte på Solbakken har vært satt i en umulig situasjon, der de skal levere tjenester som de ikke har kompetanse til å levere, noe som i verste fall kan medføre fare for liv og helse. Derfor har det gjentatte ganger vært etterlyst tiltak som skal sikre et forsvarlig tilbud overfor våre mest sårbare innbyggere. Hva har så Båtsfjord Arbeiderparti gjort med dette? Ingenting som helst! Man har toet sine hender, stukket hodet i sanden, og håpet på at dette skulle gå over av seg selv. Av hensyn til våre mest sårbare innbyggere, er det nå endelig gjort grep, som skal sørge for at disse får det tilbudet som de dessverre ikke har fått under Båtsfjord Arbeiderpartis styre. Vi har stor tro på at våre dyktige og dedikerte ansatte vil klare å løfte nivået på tjenesten til der det skal være.

Ellers er det særdeles interessant at hele 14 av 15 kommunestyrerepresentanter, dvs. et soleklart flertall av også Båtsfjord Arbeiderparti sine representanter, først stemte for å gjøre disse grepene. Når så administrasjonen kom tilbake med det kommunestyret hadde bestilt, stemte man nå utrolig nok imot, helt uten andre argumenter enn at man setter prinsipper foran innbyggerne.

Båtsfjord Senterparti er i alle fall svært glad for at vi etter snart 10 år nå endelig får på plass et tilbud som sørger for at våre svakeste blir ivaretatt på best mulig vis!