Båter gir penger i Loppa

På inntektstoppen i Loppa troner  Arne Kristian Vestre øverst. Han hadde en inntekt i 2018 på 3.398.966 kroner.