Klokken 16.02 fikk Hovedredningssentralen en alarm fra nødpeilersenderen i et fiskerifartøy, der posisjonen ble angitt til sør for Kiberg. Det ble raskt iverksatt en aksjon.

– Vi forsøkte å komme i kontakt med fartøyet uten å lykkes, og det ble da satt i gang en aksjon der vi varslet redningshelikopteret samt redningsskøyta. Mens skøyta var i Båtsfjord og for langt unna, satte helikopteret kurset mot posisjonen, forteller Tor Erik Torkildsen ved Hovedredningssentralen.

En båt som lå 20 minutter unna den forulykkede båten satte også kursen mot stedet etter å ha fått nødsignal formidlet fra Kystradio nord.

– Da de nærmet seg, så de et vrak i sjøen, og oppdaget to personer i vannet. De to ble plukket opp og fraktet i land, der de ble møtt av både helikopter og ambulanse. Fartøyet har gått ned, opplyser Torkildsen.

Det skal etter forholdene gå bra med de involverte, forteller han.

Hendelsesforløpet ikke er kjent for Hovedredningssentralen.

– Vi vet ikke hva som har skjedd, og det er ikke vår oppgave å etterforske saken videre. Vi har avsluttet saken for vår del, sier Torkildsen.

Hos politiets operasjonssentral får iFinnmark opplyst at politiet iverksetter rutinemessig etterforskning av båtulykken.

– Det vil innebære blant annet avhør av de to som var ombord, sier Bjørn Tore Syversen ved operasjonssentralen.