Barnevernet har fått 22 nye årsverk de siste tre årene – likevel har arbeidspresset på de ansatte økt

Barnevernstjenesten i Alta får stadig flere ansatte, men også stadig flere saker per ansatt og ligger skyhøyt over sammenlignbare kommuner. Det viser en gjennomgang av barnevernstjenesten i kommunen.