Barnehagen får ikke nok penger til å kjøpe leker: – Dette er dråpen som har fått begeret til å renne over

Private barnehager har satt i gang en nasjonal protest mot det de opplever som systematisk forskjellsbehandling av barn.