Kunnskapsløst forslag om samlokalisering av barnehager

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI avisa Sagat den 15.oktober 2018 kommer det frem at kommunen ser på samlokalisering av Ajanas barnehage med Lakselv barnehage i de gamle lokalene til sistnevnte for å spare penger på drift. Samtidig kommer det fram i Sagat den 8. oktober 2018 i rapport fra arbeidsgruppen at Lakselv barnehage bærer preg av å være utslitt og har utilfredsstillende forhold for barn og ansatte med tanke på blant annet ventilasjon og støydemping. Vi som er foreldre av barn i Ajanas barnehage synes det er underlig at det vurderes å flytte barna fra Ajanas barnehage til Lakselv barnehage som ikke tilfredsstiller miljøkrav. Vi lurer på hvor mye kommunen egentlig kan spare på denne sammenslåingen. Porsanger kommune får tilskudd fra Sametinget for å ha en kommunal samisk barnehage, vil disse pengene gå til å ruste opp Lakselv barnehage?

Porsanger kommune skryter stadig i sine hurra-taler om at vi er en tre språklig kommune, men når kommunebudsjettet er på planen hvert 2. år, er det Ajanas barnehage - den eneste samiske barnehagen i kommunen, som blir truet med nedleggelse eller sammenslåing. Er det klokt å true en av de viktigste arenaene for å styrke samisk språk og kultur i kommunen, om ønsket om en trespråklig kommune er reel for de styrende instanser?

Barna tilbringer største delen av hverdagen i barnehagen. Det vil si at de ansatte i barnehagen har en enorm påvirkning for styrkning av den samiske kulturen og det samiske språket. Vi synes det er spesielt viktig her i Porsanger hvor miljøet utenfor hjemmet er mer eller mindre norskspråklig, at vi har en egen samisk barnehage adskilt fra en større norsk barnehage. For barn som bor i mer sentrale samiske områder (eksempel Karasjok og Kautokeino) der begge foreldrene snakker samisk med barnet i tillegg til at det snakkes samisk utenfor hjem og barnehage, er ikke språket truet på samme måte som i de ytre samiske områder som eksempel Porsanger kommune.

Det er en enorm forskjell på en samisk avdeling i en norskspråklig barnehage og en selvstendig samisk barnehage. I Ajanas er driftsspråket samisk og de bruker samisk i alle daglige rutiner og lek inne og ute. Selv om det vil bli en egen samisk avdeling i Lakselv barnehage så vil mye av dagen til barna tilbringes ute i felles miljø og der vil hovedspråket være det som dominerer, altså norsk. Små barn har ikke språkpolitiske tanker, de er praktikere og de snakker det språket som er mest hensiktsmessig ut i fra situasjonen. Dette vil svekke språkmiljøet man har for samisktalende barn i barnehagen. Hvis det samiske språket svekkes vil barna oppfatte samisk som sitt andre språk selv om det kunne være morsmålet, dette kan føre til en språksituasjon som bør høre fortiden til.

Vi synes også det er underlig at Porsanger Kommune foreslår å flytte Ajanas med tanke på at barnehagen per dags dato er full og fortsatt har samiske barn på venteliste. Kanskje kommunen heller burde satse på å rekruttere flere samiske språklige pedagoger til den samiske barnehagen for å styrke den i stedet for å flytte den til et miljø der den vil bli svekket. Kommunen har slitt med å få tak i samisktalende pedagoger, det er kanskje ikke så rart med tanke på at pedagogene sannsynligvis vil få en arbeidsplass som trues annethvert år og der samisk språk og kultur alltid står først i køen for huggstabben når det skal kuttes i budsjettet.

Vi forventer at kommunepolitikerne opprettholder Ajanas barnehage som en selvstendig barnehage. Ajanas kan ikke bli underlagt en større norsktalende barnehage om man har et helhjertet ønske om et levende samisk språk i Porsanger kommune.

Artikkeltags