Det er utført femhundre tusen aborter, eller en halv million. Det er mange barn

Innsendt bilde

Innsendt bilde

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

- Kunne mange av disse abortene vært unngått hvis det hadde blitt lagt til rette, fått hjelp/oppmuntring til å fullføre svangerskapet, spør Aina H. Johansen.

DEL

MeningerNorske kvinner føder for lite barn, ca 1,62 barn pr kvinne sier Statsminister Erna Solberg i talen sin, og vil at norske kvinner skal føde flere barn. Men, hvorfor får norske kvinner så få barn?

På Løvebakken, Stortinget taes beslutninger, lover og regler blir vedtatt om hvordan hverdagen til Norges befolkning skal være. Er det barnevennlige lover som blir vedtatt, slik at norske kvinner ønsker å få mange barn?  Synes ikke det. Mange barn lever i fattigdom i Norge. Flere tusen barn har det ikke godt. Får ikke delta i fellesskapets goder og velstanden som er en selvfølge for de fleste. Utestengt fra velferdsstaten. Klarer vi kvinner å føde flere barn, eller tør vi å sette mange barn til verden som Statsministeren ønsker?

Det er et stort ansvar med barn. Alle foreldre vil det beste for barna sine, og gjør sitt beste. Det er velsignelse å få barn. Alle som har født har fått oppleve den gleden det er når barnet ligger i armene etter fødselen. En ubeskrivelig glede. Alle barneårene med gleder som bare et barn kan gi.

Mange gode opplevelser, minnene er mange. Men, utfordringer også. Tror mange kunne tenke seg å få flere barn, men er det lagt til rette politisk for store barneflokker i Norge? Nei, synes ikke det. Norge er et dyrt land å bo i, og det koster å ha barn. Det kreves mye av en kvinne i dagens samfunn. Utdannelse, mann og hus, kanskje en hytte oppe i "fjellheimen eller ved sjøen".  Bil og skuter. Full dags jobb, holde hus i orden, pleie kjærligheten og pleie seg selv. Puh! Etter barnet er født, og noen måneder med svangerskapspermisjon er det ut i arbeid igjen.

Mange kvinner har verken fått "hvilt seg eller restaurert" kroppen sin før det er ut i arbeid igjen. Er du så heldig at du har en mann deler man på oppgavene. Til og med da er det slitsomt å være kvinne i dagens samfunn. Er du aleneforsørger blir hverdagen ganske slitsom. Det koster å være mamma og arbeider. Alene med alt. Ikke alle kvinner har godt samarbeid med far, og deler på foreldrerollen. Det er forskjellige liv vi kvinner lever. Mange utfordringer i hverdagen.

Nå fordeles permisjonen mellom mor og far. Noen kvinner ønsker å være mest hjemme med barnet, og noen ønsker kortere permisjon. Hvilke ordninger som passes til den enkelte kvinne er individuelt. Vi er så forskjellige vi kvinner. Noen klarer mer enn andre, og noen er ikke så sterke å klarer å yte så mye. Det må være "rom" for alle typer kvinner i Norges landstrakte land. Har stor respekt for de kvinner som vil tilbake i jobben sin etter svangerskapspermisjonen.

Noen går ut i arbeid før permisjonen er utgått. All ære til de! Noen ammer, og er hjemme, mens andre pumper seg, og far gi flaske til barnet.  Jeg hadde tre barn i barnehagen samtidig, og en i barneskolen og jobbet ved siden av. Ikke hadde jeg bil heller. Det å vekke tre barn som sov så godt, kulingen raste ute, eller mørketiden var kommet, og man famlet seg i mørket både inne og ute. Full fart i barnehagen, springe full fart opp en lang bakke for å rekke en buss som man noen ganger ikke rakk. Ned bakken for å vente på ny buss. 

Mitt største ønske var da; "tenk om jeg kunne få være hjemme til barna begynte på skolen". En uoppnåelig drøm. Var glad da alle var begynt på skolen. Hverdagen ble lettere for oss alle. Jeg skriver dette for i dagens samfunn blir du sett "rart" på hvis du sier at du vil være hjemme med barna.  Tilbake til Statsministeren tale om at vi må føde flere barn.  Synes ikke Staten Norge er barnevennlig. Mange norske kvinner klarer ikke å leve etter de normer som politikerne har bestemt. Er du en kvinne som ønsker å være hjemme med barn er det ikke mulig på grunn av økonomien.

Både mor og far må arbeide for å få betalt utgiftene. Er du enslig forsørger lever både du og barna på fattigdomsgrensen. Hverdagen er ikke enkelt for oss kvinner om du har partner, eller er alene. Kanskje dette som jeg skriver er noen av årsakene til at norske kvinner ikke klarer å få mange barn, ikke det at de ikke vil, men hverdagen blir for tøff. Kanskje tar jeg feil. Bare noen tanker jeg har.    

Ønskeliste til politikerne for de som har barn:

1. Gratis barnehage/SFO.

2. Gratis fritidsaktiviteter til barn som har en forelder. Redusert pris til barn med to foreldre.

3. Økonomisk støtte for de kvinner som vil være hjemme med barna  til     skolestart, eller varierende permisjoner som passer til den enkelte familie.

4. Hevet barnetrygd.

5. Økonomisk støtte til sommerferie for barn av enslige foreldre som lever under fattigdomsgrensen. De får ALDRI reise på ferie. All ære til Kirkens Bymisjon, og andre organisasjoner som inviterer barn og foreldre på ferier. Tror mange kvinner vil få flere barn hvis politikerne endrer på familiepolitikken. Dagens politikk frister ikke til å føde mange barn. Hvorfor taes det så mange aborter i Norge? Kan det også ha noe med politikken som føres? Nå er abortkampen blusset opp igjen.

Skal abortloven endres? Skal det være lov med abort etter tolvte uke? Skal det utføres tvillingabort?

22 dager etter befruktningen slår hjerte sine første slag. Mange er for fri abort, og mange er i mot. Noen mener abortloven skal utvides, og andre vil at den skal bli strengere. Meningene er mange. Abortloven ble vedtatt 30.mai 1978. Førti år er gått.

Det er utført femhundre tusen aborter, eller en halv million. Det er mange barn. Det å ta abort er vel det mest traumatiske, og tristeste en kvinne kan oppleve i sitt liv. Det er et tungt og vanskelig valg. Man skal være forsiktig med å være dømmende. Årsakene er mange for de kvinnene som velger å ikke bære barnet fram. Mange menn har tatt det tungt i tilfeller der de ønsket så sterkt det barnet de er far til, men abort har blitt utført. 

Ingen vil tilbake til den tiden da "strikkepinner" ble brukt for å fjerne barnet, som førte til lemlestelse, sterilitet og død. Man hører historier om de som har angret, og de som tok abort når det ikke passet med et barn i livet akkurat da. Noen har tatt abort både to og tre ganger. Noen får ikke barn av medisinske grunner, og da er adopsjon en mulighet. 

Men, kunne mange av disse abortene vært unngått hvis det hadde blitt lagt til rette, fått hjelp/oppmuntring til å fullføre svangerskapet. Både økonomisk og praktisk hjelp. Tror mange aborter kunne vært unngått da. Eks:Er du 16 år og alene, har ikke foreldre som støtter og hjelper, eller du er student og bor på en liten hybel. Økonomien dårlig. Det blir krevende og tungt å ta ansvaret for et lite barn. Vi kvinner er sterke og tøffe. Mange har vært i en slik situasjon og det har gått helt fint. Morsinstinktet er sterkt. Har politikerne lagt til rette for at svangerskapet ønskes og bli fullført av den som er 16 år og alene, eller studenten på en liten hybel? Nei! Da blir det tunge valget tatt om å fjerne barnet den eneste løsningen. Er alle barn like mye ønsket av Staten Norge, eller er det kun de som er så heldige og bli født inn i ett veletablert hjem med ressurssterke foreldre/omsorgspersoner. Alle barn er like verdifulle. Alle barn er like viktige. Alle barn fortjener å ha det godt i Norge, og i hele verden. Det står så fint i Salmenes bok kap. 139 vers 13 - 18.

For det er Du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv.Jeg vil prise Deg, for ved fryktinngytendegjerninger er jeg blitt et underverk. Underfulle er Dine gjerninger, og min sjel vet det så vel.

Mine bein var ikke gjemt for Deg, da jeg bledannet i det skjulte og kunstferdig knyttetsammen i mors liv.Som foster så Dine øyne meg. Og i din bok var de alle skrevet ned, de dager som erfastlagt for meg, før en eneste av demvar kommet.Hvor uutgrunnelige Dine tanker er for meg,å Gud! Hvor veldig er summen av dem!

Skulle jeg telle dem, er de mer tallrike enn sand.Når jeg våkner er jeg fortsatt hos Deg. Så en parole i et demonstrasjonstog i Oslo før jul. På plakaten kunne man lese: Min kropp mitt valg!Hvilke valg har barnet i mors mage? Og hvilket valg tar du? 1.Mosebok kap. 9 vers 16-17.

Buen skal komme i skyene; jeg skal se den og minnesden pakten som alltid skal bestå mellom Gud og hverlevende skapning, alt som lever på jorden.Gud sa til Noah:

Dette er tegnet på den paktenjeg oppretter mellom meg og alt liv som som finnespå jorden. 

Gud velsigne alle damer som skal ta et vanskelig valg, og den rette hjelpen til å ta det riktige valget.

P.S. Har jeg støtt noen med dette innlegget ber jeg om unnskyldning.

Artikkeltags