Gå til sidens hovedinnhold

Barn og unge fortjener en god psykisk helse!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er glade for at Senterpartiet har et høyt fokus på psykisk helse. I helga vedtok Finnmark Senterparti en årsmøteresolusjon innsendt av Senterungdommen om ungdoms psykiske utfordringer.

Uttalelsen uttrykker bekymring over at bruken av legemidler for depresjon hos ungdom er fordoblet på 10 år. Tall viser at 2100 jenter og 1130 gutter bruker antidepressiver regelmessig. Disse tallene er altfor høye.

Årsakene til psykiske lidelser er mange. For mange unge mennesker ligger det stort press på å ikke havne utenfor samfunnet. Kjærlighetssorg, spiseforstyrrelser, prevensjon, mobbing, rus og ruspress kommer frem som viktige faktorer som påvirker. Sosiale medier er en stor del av det moderne samfunnet vi kjenner i dag, dessverre påvirker det også på mange mulige måter en negativ tanke om sitt eget selvbilde. Under pandemien har bruken av sosiale medier økt, mennesker bruker mye tid på det – hvor dette fører til økt ensomhet blant unge og voksne, på kryss og tvers av landets grenser.

Senterpartiet er klar på at det beste er forebygging fremfor reparasjon. Undervisning innenfor psykisk helse må satses på allerede i barneskolen. En velfungerende helsestasjon er helt avgjørende. Et godt helsesøstertilbud er en lavterskeltjeneste uten ventetid. Å satse på barn og unge er den beste investeringen for fremtida.

En utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet er særlig avgjørende for å mestre eget liv. Det er også viktig å styrke barn og unges psykiske helse gjennom bedre undervisningen og forståelse om hva som er normale psykiske reaksjoner på hendelser i livet.

Finnmark Senterungdom krever psykologtilbud i alle kommuner i samarbeid med skolehelsetjenesten, og en lovfesting av tilgjengelig skolehelsetjeneste alle dager

Kompetansen må også styrkes på temaer knyttet til seksualitet, kjønn og kjønnsidentitet ved at relevante fagpersoner kurses. Samiske kommuner må etablere et nært og godt samarbeid med SANKS, samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse og rus. Senterpartiet ønsker å styrke kapasiteten ved SANKS. Det samme gjelder Distriktspsykiatriske senter (DPS) og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

På Stortinget setter Senterpartiet nå søkelys på at halvparten av sengeplassene innen psykisk helsehjelp har forsvunnet de siste 20 år. Nedbyggingen har gått for langt, og det må nå jobbes målrettet for et styrket hjelpetilbud og kortere ventelister i spesialisttjenesten.

Vi må forebygge psykisk sykdom, og fokuset skal være på å forebygge for at flere liv ikke går tapt. Vi skal ha et godt tilbud innenfor psykisk helse.

Kommentarer til denne saken