– Vi ønsker å gjøre foreldre oppmerksomme på at dette skjer, for å bevisstgjøre dem på at dette kan skje med deres barn, sier politioverbetjent ved Kripos, Hanne Andreassen.

Kripos har mottatt tips om barn helt ned i 5-årsalderen som har delt seksualiserte videoer offentlig. Et fåtall av disse har blitt forledet eller presset til å produsere videoene, men de aller fleste har gjort det uten ytre påvirkning.

Dette kommer frem i en rapport som etterretningsteamet for seksuallovbrudd på Kripos har utarbeidet.

De yngste barna benytter ofte foreldrenes brukerkonto til delingen og deler oftest på YouTube. De eldre barna deler også på YouTube, men i større grad på TikTok. Flere av barna har brukernavn som framstår seksualisert eller laster opp video med seksuelt innhold i tittel eller beskrivelse.

Hvem er barna som deler?

Både jenter og gutter er en del av materialet det tipses om, guttene utgjør omtrent 55 % og jentene omtrent 45 %.

Barna det tipses om er i alderen 5 til 13 år og gjennomsnittsalderen er 10 år. De er bosatt over hele landet.

Noen av barna er registrert i politiets systemer som fornærmet for seksuallovbrudd eller vold.

Hva inneholder videoene?

Materialet varierer i alvorlighetsgrad, fra dansevideoer med avkledd overkropp til videoer der barna viser kjønnsorgan eller onanerer.

De yngste barna deler i hovedsak videoer der de viser kjønnsorgan eller rumpe, mens fra 9-årsalderen deler barna også videoer der de onanerer.

Mange av videoene er redigert ved bruk av ulike filter, at deler av bildet i videoen er duplisert eller lignende. I mange av videoene er det lagt inn lydspor med musikk. I noen tilfeller er foreldrene til barna synlig i videoene, enten i bakgrunnen eller på begynnelsen eller slutten av videoen.

Foreldrene er ikke en del av den seksualiserte aktiviteten eller synlig når barnet er nakent. De fleste barna filmer seg selv. Et mindretall av materialet viser flere barn sammen eller det er tydelig at et annet barn holder telefonen basert på lyd eller bevegelser.

Deles på YouTube og TikTok

Delingen skjer i all hovedsak på YouTube og TikTok.

Bruken av YouTube og TikTok var jevn mellom aldersgruppene og kjønnene i 2020, mens i 2021 var det en markant endring ved at nesten alle jentene som delte materiale gjorde det på TikTok.

Guttene delte nesten like mye på YouTube og TikTok. Mange av delingene på YouTube som politiet har fått tips om, er med foreldrenes navn og brukerkonto. Spesielt gjelder dette de yngste barna, men også i noen tilfeller der barna er 10–11 år.

Mange av barna har egen brukerkonto og i noen tilfeller har brukerkontoene seksualiserte navn. Noen av videoene har seksuelt innhold i tittel eller beskrivelse.

Dette er rådene til foreldre

Selv om det er avdekket at barn under 13 år deler seksualisert materiale av seg selv på konkrete navngitte plattformer, bør det ikke leses ut fra rapporten at barn bør hindres i sin tilgang til YouTube eller TikTok, sier politiet.

Dette er fordi politiet ser at disse tjenestetilbyderne ofte stopper materiale allerede ved opplastingen og materialet er dermed ikke offentlig tilgjengelig over tid. YouTube og TikTok har gjennom sin rapportering til NCMEC og arbeid med moderering iverksatt beskyttende tiltak som ikke nødvendigvis finnes på andre plattformer.

Foresatte er de viktigste forebyggerne i barns liv. Barna trenger veiledning og er ikke selv i stand til å se de mulige konsekvensene av sine handler uten at noen har snakket med dem om det. Selv om enkelte plattformer iverksetter tiltak som begrenser de direkte konsekvensene av barnas deling så finnes det mange plattformer som ikke gjør det. Politiet får blant annet tips om barn som viser seg naken i videosamtaler med fremmede på nettsider som for eksempel Omegle.com.

Snakk med barna om bruk av internett og sosiale medier

• Engasjer deg i barnas liv på internett

• Snakk med barna om deling av bilder og videoer

• Vær klar over at barn bruker internett til å utforske egen seksualitet og snakk med dem om det

• Vær tilgjengelig og spørrende. Kommuniser tydelig at du vil hjelpe og støtte uansett hva som skjer. Da er det større sjanse for at barnet ditt kommer til deg med et problem.

Forebyggende tiltak på enheter og plattformer

• Tenk over hvilke applikasjoner du har på dine egne enheter og ikke la barna bruke disse uten tilsyn

• Søk informasjon om plattformene du lar barna bruke og test de ut selv

• Gjør plattformene barnevennlige:

o Aktiver foreldreinnstillinger og begrenset innhold-modus

o Ikke gi applikasjonene tilgang til mikrofon og kamera med mindre du ønsker at barnet skal kunne publisere innhold

o Bruk barneversjoner av applikasjonene der det finnes, for eksempel YouTube Kids

o Vurder om barna trenger være pålogget med brukerkonto

Kripos har fått 200 tips om norske videoer

Gjennom flere år har Kripos mottatt rapporter fra National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) i USA, der plattformer/tjenestetilbydere har rapportert om tilfeller der barn har delt seksualisert materiale av seg selv.

Dette har i hovedsak vært deling av nakenvideoer på ulike sosiale medier. YouTube har vært og er den mest brukte plattformen, men i senere tid har også TikTok blitt en populær plattform.

I Europols ble det trukket fram som et funn at produksjon av egenprodusert seksualisert materiale av barn selv er en nøkkeltrussel, og at stadig yngre barn produserer slikt materiale.

Hovedkilden til en Kripos-rapport er i underkant av 200 tips som Kripos har mottatt fra NCMEC i perioden 2020 til og med juni 2022. Rapporten omhandler barn opp til det året de fyller 13 år.

Materialet omhandlet i rapporten er delt offentlig, enten ved opplasting av video eller direktestrømming. Med seksualisert materiale menes det i rapporten videoer der barn viser seg helt eller delvis naken på en måte som kan framstå seksualisert, for eksempel ved bevegelser eller dans. I tillegg inkluderes all fremvisning av kjønnsorgan eller rumpe. Med av seg selv inkluderes både videoer barna har tatt selv, men også sammen med venner og søsken.