Krigen i Ukraina har redusert arbeidsmengden, og gjort det praktisk vanskeligere å opprettholde kontorene i Russland, skriver Barentssekretariatet i en pressemelding.

– Vi har en gjeng med svært dyktige kolleger på våre kontorer i Russland. Det er trist at vi har havnet i den situasjonen vi er i nå, sier daglig leder Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet ifølge meldingen.

Barentssekretariatet har vært til stede i de russiske byene Arkhangelsk, Murmansk og Narjan-Mar, men driften ved kontorene vil bli avviklet med virkning fra 1. februar neste år. Det betyr at de ansatte i Russland blir sagt opp, står det i meldingen.

Avgjørelsen kommer som en konsekvens av de utfordringene Russlands krig mot Ukraina har skapt for Barentssamarbeidet.

Barentssekretariatet fremmer norsk-russisk samarbeid og eies av Nordland og Troms og Finnmark. De deler ut prosjektmidler som finansieres av Utenriksdepartementet.

Kontoret i Kirkenes er fortsatt åpent for henvendelser og prosjektsøknader i tiden fremover.

– Kontorene i Russland har hatt et særlig ansvar for å følge opp samarbeidsprosjekter på russisk side, men per nå legger krigen og reaksjonene på den store begrensinger på vår aktivitet. Utfordringer med pengeoverføringer til Russland har også gjort det vanskelig å finansiere videre drift av kontorene, forklarer Fordal.

Barentssekretariatet har hatt representasjon i Russland siden åpningen av kontoret i Arkhangelsk i 1996. Ved årtusenskiftet ble også kontorene i Narjan-Mar og Murmansk etablert, står det i meldingen.

Torsdag ble det også kjent at presseorganisasjonen Barents Press avslutter samarbeidet med Russland. I en pressemelding begrunnet det det med at dagens situasjon for fri og uavhengig presse i Russland har ødelagt mulighetene for et trygt og åpent samarbeid mellom nordiske medlemmer av Barents Press og deres russiske kolleger.

Derfor har styret enstemmig vedtatt å oppløse Barents Press Russland fra 1. januar 2023. Avdelingene i Finland, Norge og Sverige vil fortsette sitt arbeid.