I siste fylkesting ble det orientert om at Barentssekretariatets kontor i Russland legges ned. Aktiviteter i Russland støttes ikke av norske myndigheter pga. sanksjonspolitikken. Og med nye russiske lover for utlendinger, hindres både arbeidet og finansieringa for kontoret. Virksomheten blir kalt for politisk aktivitet og utenlandsk agentvirksomhet fra russiske myndigheter. Det senker seg et jernteppe på grensa til vår nabo i øst.

Fylkeskommunene i Nord-Norge er eiere av Barentssekretariatet som Utenriksdepartementet (UD) finansierer det meste av. Signalene fra departementet er at sekretariatet må finne seg nye oppgaver om de skal beholde bevilgningene og fagfolkene. Da hentyder de at sekretariatet mer må se til Sverige og Finland. Det er bra å involvere disse to naboene i Barentssamarbeidet, men Barentssekretariatet sitter med spisskompetanse overfor folk i Russland som må sikres. Verken folket i Norge eller i Russland er tjent med et jernteppe her.

Fylkeskommunene må holde på den opprinnelige oppgaven, å fremme samarbeidsprosjekter hovedsakelig med norske og russiske aktører. (Jf. selskapsavtalen §4.) Det er vi som bor her oppe som har ansvaret for kontakt og samarbeid. Tross et år med krig i Ukraina, har Barentssekretariatet hatt 47 prosjekter med en kostnadsramme på 13 mill. mot tidligere 26 mill. Sekretariatet må fortsette dette arbeidet. Involvering av Sverige og Finland må bli supplering, ikke erstatning for jevnlige administrative og politiske dialogmøter med Russland.

Barentskontoret på norsk side, må utnytte at grensen mellom Norge og Russland fortsatt er åpen. Kunstnergruppa Taibola fra Arkhangelsk som har vært både i Mo i Rana, Tromsø, Vardø og Kirkenes, må fortsatt få komme til Nord-Norge. Også Kirkenes Atletklubb må kunne invitere en tropp unge brytere fra Murmansk til jubileumsfesten i Kirkenes.

Når vi utreder fremtidige arbeidsoppgaver til Barentssekretariatet og den prosjektstøtten de skal få, så er det viktig at det fortsatt kan gis til aktiviteter mellom naboer i nord. Fylkeskommunene må ha med seg Forsvarssjefens ord i NRK Nordnytt 13/3. Vi må ha dialog og vi må opprettholde søk- og redningsarbeid i Barentshavet. I samme innslag sa utenriksministeren at kontakt står ikke på oss, men at Putin ikke ønsker at det russiske folket skal ha kontakt med vesten. Det var egentlig en innrømmelse om at det å kaste ut forskere, idrettsfolk og kunstnere var mest til Putin sin fordel.

Her nord har vi muligheten til et «Folk-til-folk»-samarbeid. Det er lagt ned et stort arbeid som gir oss både muligheter, men også ansvar for dialog. Det er dialog som må til for å oppnå fred i verden. Å lage et jernteppe mellom Norge og Russland er bare ønskelig for de som vil ha krig.