Klokka 08.15 i dag gikk alarmen. Et skip med åtte personer er forsvunnet i Barentshavet. Norske og russiske redningsarbeidere er klare. Øvelsen er i gang.

- Dette er en av de største øvelsene på kysten. Det er en samhandlingsøvelse med russiske myndigheter, sier beredskapsrådgiver Stig Fredriksen i Redningsselskapet til iFinnmark.

Resurser og kapasitet

I alt var omtrent et par hundre mennesker i aksjon. Fra Norge deltok Redningsselskapet, Kystvakta, Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Sea King-helikopteret på Banak, Orion fra Andøya, et skip fra Kystverket og en taubåt fra Kirkenes.

Fra russisk side deltok kystvakt, redningstjenesten, luftforsvaret og etaten som driver med oljeforurensning (tilsvarende Kystverket).

- Målet med øvelsen er å kjenne hverandres resurser og kapasiteter. Kommunikasjonsbiten er veldig viktig. Her skal både de som er i lufta og de som er på sjøen kommunisere, sier Fredriksen.

- En god øvelse

Dette er det første året han deltar i øvelsen og han er godt fornøyd med dagen.

- Det var en god øvelse. Det er viktig at vi øver på slikt, for det har skjedd at Norge og Russland har samarbeidet om en redningsaksjon. Blant annet kan språket være en utfordring. Alt foregår på engelsk, sier Fredriksen.

Øvelsen var todelt. Først skulle de finne skipet med åtte som var forsvunnet. Deretter ble det en oljevernøvelse.

- Norge og Russland har et veldig god samarbeid om redningssamarbeid. Jeg er mener at samarbeidet vil fungere godt om det skulle skjedd noe, om det var en virkelig redningsaksjon, sier Fredriksen.