Det er Lundin og deres partnere som har funnet reservoaret, i prospektet Filicudi.

Ifølge en pressemelding fra Aker BP skal reservoaret ha likhetstrekk med Johan Castberg, som ligger 40 kilometer nordøst for dette nye funnet.

Lundin og partnerne vurderer å bore to nye prospekter i samme lisens i løpet av året. Disse to nye prospektene, Hufsa og Hurry, er anslått å inneholde henholdsvis 285 og 218 millioner fat.

Det er riggen Leiv Eriksson som har utført boringen. Riggen skal nå videre for å avgrense Gotha-funnet i samme område.