Bare to søkere på legestilling i kommunen, én av dem bor i Qatar

Søknadsbunken var ikke akkurat stor da Porsanger kommune søkte etter legevikar for ett år.